BREATHWORK

Breathwork och frigörande andning begrepp för metoder som används för att minska stress, ångest och spänningar i kroppen.

Teknikerna hjälper till att frigöra dig från djupt rotade undermedvetna, undertryckta känslor, som ligger i vägen för dig.

De bidrar till ökat välbefinnande, självmedvetenhet, livsnjutning och personlig utveckling. 

De bygger på idén att vi kan påverka vårt nervsystem genom att reglera och alternera vår andning för att därigenom uppnå mer välbefinnande.

Vetenskapligt sett finns det flera mekanismer genom vilka frigörande andning kan påverka vår kropp och vårt sinne.

 
Påverkan på det autonoma nervsystemet

Vår andning påverkar det autonoma nervsystemet, som reglerar våra kropps funktioner utan att vi medvetet behöver styra dem.

Detta nervsystem har två huvudkomponenter: det sympatiska nervsystemet som är aktivt vid stress och kamp-eller-flykt-situationer och det parasympatiska nervsystemet som är aktivt vid vila och återhämtning.

Djup andning, som används i frigörande andning, aktiverar det parasympatiska nervsystemet, vilket till en känsla av avslappning och lugn.

Vår andning påverkar det autonoma nervsystemet, som reglerar våra kropps funktioner utan att vi medvetet behöver styra dem. Detta nervsystem har två huvudkomponenter: det sympatiska nervsystemet som är aktivt vid stress och kamp-eller-flykt-situationer och det parasympatiska nervsystemet som är aktivt vid vila och återhämtning. Djup andning, som används i frigörande andning, aktiverar det parasympatiska nervsystemet, vilket leder till en känsla av avslappning och lugn.

Genom att använda olika andningstekniker kan vi minska nivåerna av stresshormoner, som kortisol och adrenalin. Detta kan hjälpa till att minska den fysiska och psykologiska stressen vi känner.

Frigörande andning involverar ofta djup och medveten andning, vilket leder till en ökad syretillförsel till kroppen. Detta hjälper kroppens celler och organ att fungera mer effektivt och kan minska känslor av trötthet och mental dimma.

Genom att reglera vår andning kan vi påverka vår blodcirkulation, inklusive att öka blodflödet till våra muskler och organ. Detta kan hjälpa till att minska muskelspänningar och främja avkoppling.

Forskning visar att andningstekniker, meditation och mindfulness, kan påverka hjärnans aktivitet. Reglerad andning kan öka aktiviteten i områden av hjärnan som är förknippade med avslappning och välbefinnande, samtidigt som den minskar aktiviteten i områden som är kopplade till stress och oro.

Påverkan på hjärnans aktivitet
Forskning visar att andningstekniker, meditation och mindfulness, kan påverka hjärnans aktivitet. Reglerad andning kan öka aktiviteten i områden av hjärnan som är förknippade med avslappning och välbefinnande, samtidigt som den minskar aktiviteten i områden som är kopplade till stress och oro.

Breathworksessioner i grupp eller 1-1

Du kan boka en privat session genom att maila hello@newlevel.nu

 

Malmö

Din stad här

Online

KALENDER:

Vad finns det för risker med att andas?

Begreppen frigörande andning och breathwork är begrepp som innefattar många olika andningstekniker.

Att andas är att ta in luft i lungorna och kroppen, är livsnödvändigt för oss.  Att utöva frigörande andning/breathwork kan vara fördelaktiga för många människor.

Men det finns några situationer där det kan vara bäst att undvika eller vara försiktig med dessa tekniker:

Gravida kvinnor & barn

Gravida kvinnor bör vara försiktiga med vissa andningstekniker, särskilt om de inte har erfarenhet av dem eller om de inte har fått råd från en kvalificerad instruktör. Vissa tekniker kan påverka blodflödet och trycket i kroppen, vilket kan påverka fostret.

Frigörande andningstekniker kan vara svåra för yngre barn att förstå och genomföra korrekt. Barn bör använda enklare andningstekniker och övervakas av en vuxen.

Om du lider av andningsbesvär, som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma, bör du undvika andningstekniker som kan orsaka andnöd eller förvärra befintliga problem. Konsultera din läkare innan du provar några nya andningsövningar.

Om du har hjärtproblem, högt blodtryck eller andra kardiovaskulära sjukdomar, bör du vara försiktig med vissa andningstekniker, särskilt de som kan öka hjärtfrekvensen och blodtrycket.

Om du lider av en allvarlig psykisk sjukdom, som panikångest eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), kan vissa andningstekniker utlösa eller förvärra symtomen. Du bör alltid rådgöra med en psykolog eller psykiater innan du använder dessa tekniker.

Om du har några medicinska tillstånd som kan påverkas negativt av ändrad andning, såsom vissa neurologiska sjukdomar. Du bör alltid rådfråga din läkare innan du provar frigörande andning.

Sammanfattningsvis är det viktigt att om du har några hälsobesvär eller medicinska tillstånd, eller om du är osäker på hur frigörande andning kan påverka dig, bör du konsultera din läkare eller en kvalificerad instruktör innan du börjar med dessa tekniker. Varje individ är unik, och det bästa tillvägagångssättet kan variera beroende på personliga omständigheter och hälsa.